Ballıkaya İle İlgili Şiirler: 2

 

Ballıkaya

 

Havası güzel, suyu güzel

Sanki cennet Ballıkaya

Yıldızları ömre bedel

Sanki cennet Ballıkaya

 

İnsan görmek istersen

Koş gel işte Ballıkaya

İkramı bol yüzü güleç

Sanki cennet Ballıkaya

 

Ballıkaya’nın dağları

Salkım söğüt hep bağları

Canına can katayım der

Vişne armut kaysıları

 

Karadireği bir göresin

Şah İbrahim Veli dersin

Canını vermek istersin

Sanki cennet Ballıkaya

 

Dinlenir huzura erersin

Şimdi yeni doğdum dersin

Destandır havası dillerde

İçine çeker bir oh dersin

 

Vayloğ Dedenin yurdu

İmam Cafer’dir soyu

Bir tutkudur insanlarda

Sanki cennet Ballıkaya

 

Fatoş ÖZTÜRK

18 Temmuz 2013, Ballıkaya

YÜZ ON DÖRT EVİ KURULU

 

Han’la Arguvan arası

Eski adı Mezirme’dir

Elli yıldır Ballıkaya

Yüz on dört evi var şimdi

 

Şah İbrahim Ocağıdır

Beş yüz yıllık otağıdır

Alaçayır yaylağıdır

Yüz on dört evi var şimdi

 

Kayalardan yukarıda

Pir Sultan Kayabaşı’nda

Kayadibi Duzdaşı’nda

Yüz on dört evi var şimdi

 

Sıralanır Dalkayalar

Kayalıklar mağaralar

Barık’tan akıyor sular

Yüz on dört evi var şimdi

 

Seksen beşte temel attı

Devlet konutları yaptı

Teslim etti seksen altı

Yüz on dört evi var şimdi

 

Evler oldu dizi dizi

Şehire benzetti bizi

Konuk eyleyelim sizi

Yüz on dört evi var şimdi

 

Ceryanı yeni verildi

Sağlık ocağı var idi

Cem evi inşa edildi

Yüz on dört evi var şimdi

 

Kanalizasyon yapıldı

Her ev telefonun aldı

Asfaltı sonraya kaldı

Yüz on dört evi var şimdi

 

Doksan dört okul kapandı

Davar tavuk hiç kalmadı

Her yer kaysıyla donandı

Yüz on dört evi var şimdi

 

Doksan sekiz asfalt oldu

Yazın herkes köye doldu

Köylü tatil köyün buldu

Yüz on dört evi var şimdi

 

Beş yüz yıllık bilineni

Biliniyor boyu eni

Çarkı döner değirmeni

Yüz on dört evi var şimdi

 

Özerol yazın burada

Kışın dersen Ankara’da

Bal yoktur Ballıkaya’da

Yüz on dört evi var şimdi

 

29 Eylül 2014

Süleyman ÖZEROL