Ballıkaya Köyünde Kitap Yayınlayanlar

27.07.2013 23:32

BALLIKAYA KÖYÜNDE KİTAP YAYINLAYANLAR

 

Ballıkaya Köyünde 1926 yılında ilkokul açılmış, süreçte eğitime çok önem verilmiş ve bugün okuryazar oranı yüzde yüzü bulmuştur. Köylülerimiz okuma ve yazmaya olduğu kadar araştırma çalışmaları yapmaya da meraklıdır.

Belirlediğimiz kadarıyla 1973 yılından  buyana altı köylümüz aşağıda göreceğimiz gibi Mustafa Başaran, Ababs Yıldırım ve Hüseyin Başaran 1, Ahmet Öztürk 2, Mehemt Çelik 3, Süleyman Özerol 7 olmak üzere toplam 15 kitap yayınlamıştır. 

Mustafa BAŞARAN

1. Alevi Ceminde 12 Hizmet: Derleme-Araştırma, İstanbul 2002

Abbas YILDIRIM

2. Seyit Şah İbrahim Veli Ocağı: Derleme-Araştırma, Ankara 2006

Mehmet ÇELİK

1. Alevi Kaideleri ve Töreleri-Oniki Hizmet Yolu: Derleme,-Araştırma, Malatya 2009
2. Safeviler Tarihi ve Erdebil’den Gelen Gerçek Erenler: Araştırma, Malatya 2009
3. Hz. Peygamber’in Miraçı: Araştırma, Malatya 2009

Ahmet ÖZTÜRK

1. İzbe Bir Gece Sonunda: Şiir, Ankara 1973
2. Senden Sonra: Şiir, İstanbul 2010

Hüseyin BAŞARAN

3. Sıcak Güneş: Şiir, Ankara 1976

Süleyman ÖZEROL

1. Televizyonu Nasıl Buldum?: Anı-Öykü, Malatya 1999)
2. Arguvan Türküleri/ Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi (Hüseyin Şahin İle Birlikte) : Derleme-İnceleme, İstanbul 2004)
3. Dirençli Eğitimci, Örgütçü ve Araştırmacı H. Nedim Şahhüseyinoğlu: Derleme, Ankara 2009
4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol'un Yaşamı ve Şiirleri, Malatya 2009
5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Yaşamöyküsü, Ankara 2012
6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici:  Yaşamı ve Sanatı, Malatya 2013
7. Malatyalı Aşık Zeki Yıldırım: Yaşamı ve Sanatı, Malatya 2013