Dünya Üzerindeki Ballıkayalılar

13.07.2013 21:51

 

DÜNYA ÜZERİNDEKİ BALLIKAYALILAR

Süleyman ÖZEROL
 
Dünya üzerinde bulunan Ballıkayalılar hane itibariyle belirlenerek sıralanmıştır. Aynı ad ve soyadı olanların birbirine karıştırılmaması için de “Düşünceler” bölümüne kimlerden olduğu ya da takma adlarla desteklenmiştir.
Örnek: Mustafa Arı – Murtaza – Osmanın> Osmanın Murtazanın oğlu
2005 yılı başı itibariyle Ballıkaya’da 48 hane yaşamaktadır.
Adana’da 5, Adapazarı’nda 1, Amasya’da 3, Ankara’da 160, Antalya’da 9, Burdur’da 1, Bursa’da 8, İstanbul’da 77, İzmir’de 19, Kocaeli’nde 1, Malatya’da 43, Manisa’da 5, Mersin’de 8, Muğla’da 2, Sinop’ta 1, Şanlıurfa’da 1, Tekirdağ’da 1 hane olmak üzere yurt içinde toplam 393 hane…
ABD’de 1, Almanya’da 29, Avustralya’da 1, Avusturya’da 1, Hollanda’da 4, İsviçre’de 2, Kıbrıs’ta 2 olmak üzere toplam yurt dışında: 40 hane…
Dünya üzerinde toplam 433 hane Ballıkayalı bulunmaktaydı.
“2010 yılında güncelleme yapılacaktır” demiştik ve güncelleme yaptık.

 

BALLIKAYA KÖYÜNDE OTURAN BALLIKAYALILAR: 40
TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDE OTURAN BALLIKAYALILAR
Adana 6, İzmir 18, Adapazarı 1, Kocaeli 1, Amasya 1, Malatya 40, Ankara 166, Manisa 5,  Adana 6, Mersin 7,  Antalya 11, Muğla 2, Burs 8, Sinop 1,  Çanakkale 1, Tekirdağ 1, Denizli 1, Van 1, İstanbul 82
Toplam: 3 5 9
DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE OTURAN BALLIKAYALILAR
Almanya 30, Amerika Birleşik Devletleri 1, Avustralya 1, Avusturya 1,  Hollanda 4, İngiltere 1, İsviçre 2, Kazakistan 1, Kıbrıs 2
Toplam: 43

 

GENEL DURUM
Ballıkaya Köyünde Oturan Ballıkayalılar 40
Türkiye’nin Çeşitli İllerinde Oturan Ballıkayalılar 359
Dünyanın Çeşitli Ülkelerinde Oturan Ballıkayalılar 43
GENEL TOPLAM: 442

 

BALLIKAYA KÖYÜNDE OTURAN BALLIKAYALILAR: 40
1. Mustafa ARI Murtaza Osmanın
2. Hüseyin ATALAY Hasan Telöğ
3. Cuma ÇAKIR Abdullah Kör Abdılla
4. Hüseyin ÇELİK Ali Alöğ Dede
5. Elif ÇELİK Mehmet Haççöğ
6. Mustafa ÇELİK Abidin Karadedenin
7. Hüseyin ERHAN Nefes Nefes
8. İbrahim EROL Mustafa Sarı Mıstafa
9. Ali FIRAT Mustafa Küllöğ
10. Hüseyin FIRAT Mustafa Küllöğ
11. Elif GÜNER Ali Kapığranın
12. Hüseyin GÜNER Ali Kapığranın
13. Mustafa GÜNER İbrahim Aşgar
14. Haydar KOCAMAN Hüseyin Kılıcalinin
15. Mustafa KOCAMAN Hüseyin Kılıcalinin
16. Abidin KOÇ Hasan Cangılı
17. Abidin KOÇ Hasan Ağadöğn
18. Bektaş KOÇ İbrahim İncir
19. Abidin OKTAY Abuseyif Haydarınoğlu
20. Enver OKTAY Abidin Pala
21. Hasan ÖZEROL Süleyman Dıdının
22. Abidin ÖZTÜRK Efendi Vezik
23. Hasan ÖZTÜRK Süleyman Şaşoğun
24. Hüseyin ÖZTÜRK İsmail Başöğün
25. Mustafa ÖZTÜRK Hüseyin Kekeç
26. Süleyman ÖZTÜRK Mahmut Şaşoğ
27. Abbas ÖZTÜRK Süleyman Kariseyin
28. Ali ÖZTÜRK Yusuf Kara Yusup
29. İlyas TUNA Mustafa Vayloğ
30. Fatma UÇAR Ali Alicik
31. Yusuf UÇAR Eşi Tamam Memenin
32. Ali YALÇIN Bektaş Hasinin
33. Hamza YALÇIN Hüseyin Deliseyin
34. İsmail YALÇIN Mahmut Fanı
35. İsmail YALÇIN Mustafa İsmet
36. Hasan YILDIRIM Ali Abışdedenin
37. Esma YALÇIN Mahmut Fanı
38. Hasan YILMAZ Minnet Minnetin
39. Zeynep YILMAZ Haceli Encümen
40. Numan KOÇ Hasan Ağadöğün
 
TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDE OTURAN BALLIKAYALILAR

 

Adana’da Oturan Ballıkayalılar: 6
1. Hüseyin ÇAKIR Yusuf Meyreyin
2. Hüseyin GÜNER İsmail Cabillinin
3. Yusuf GÜNER İsmail Cabillinin
4. Nuriye KORKMAZ Abidin Abidöğ
5. Sedat UÇAR Ali Memenin
6. Ali ÇAKIR Abidin Kürthasanın
Adapazarı’nda Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Cafer KOCAMAN Hüseyin Kılıcalinin
Amasya’da Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Ali ŞAHİN İhsan Usta Süleymanın
Ankara’da Oturan Ballıkayalılar: 166
1. Abidin ARI Hüseyin Emiriseyin
2. Hasan ARI Hacı Osmanın
3. Kemal ARI Murtaza Osmanın
4. Sadık ARI Murtaza Osmanın
5. Jale BAŞARAN Ali Aşığın
6. Necdet BAŞARAN Ali Aşığın Haceli
7. Necmiye BAŞARAN Ali Aşığın haceli
8. Yusuf BAŞARAN Ali Aşığın Haceli
9. Hasan ÇAKIR Yusuf Meyreyin
10. Zekine ÇAKIR Kürt Hasan
11. Celal ÇELİK Mustafa Mınmınoğun
12 İsmail ERCAN Abuseyif Sellöğ
13 Mustafa ERCAN Abuseyif Sellöğ
14 Satı ERHAN Yusuf Cümenin
15 Cuma ERHAN Yusuf Cümenin
16 Danyal ERHAN Cafer Cimoğlu
17 Faruk ERHAN Cuma Cümenin
18 Gencay ERHAN Cafer Cimoğlu
19 Mustafa ERHAN Nefes Neföğ
20. Nevzat ERHAN Yusuf Cümenin
21. Salman ERHAN Cafer Cümenin
22. Ufuk ERHAN Cuma Kara Cüme
23. Fatma EROL Duliseynin Gelini
24. Ali EROL Ali Duliseyinin
24. Ali EROL Hüseyin Duliseyinin
26. Hasan EROL Ali Duliseyinin
27. Hüseyin EROL Hüseyin Duliseyin
28. Hüseyin EROL Ali Duliseyinin
29. Nurettin EROL Hüseyin Duliseyinin
30. Nurullah EROL Hüseyin Duliseyinin
31. Ahmet FIRAT Cuma Cümük
32. Arif FIRAT Hüseyin Küllöğün
33. Kasım FIRAT Çelebi Küllöğün
34. Nihat FIRAT Cuma Cümük
35. Abidin GÜNER Eyüp Yuğlunun
36. Ali GÜNER Abidin Karoğlan
37. Ali GÜNER Hüseyin Cin Hiseyin
38. Figani GÜNER İpşir Memmedağanın
39. İlhan GÜNER Hüseyin Maççoğ
40. Hacı GÜNER Hüseyin Maççoğ
41. Fikret GÜNER Hüseyin Gapığranın
42. Hasan GÜNER Ali Kapığranın
43. Hasan Güner Hüseyin Cin Hiseyin
44. Hüseyin GÜNER Hasan Aşgar
45. Hüseyin GÜNER İpşir Memmedağanın
46. İbrahim GÜNER İsmail Cabillinin
47. İsmail GÜNER Abidin Cabilli
48. İsmail GÜNER Hüseyin Maççoğ
49. Kubilay GÜNER İpşir Memmedağanın
50. Mansur GÜNER Mehmet Papak
51. Murat GÜNER Mehmet Papak
52. Mehmet GÜNER İpşir Memmedağanın
53. Mustafa GÜNER İbrahim Aşgarın
54. Savaş GÜNER Hüseyin Kapığranın
55. İnsaf GÜNER Mehmet Memmedağa
56. Yüksel GÜNER İpşir Memmedağanın
57. Abbas KOÇ Hacı Çerkez Hacı
58. Ali KOÇ Hüseyin Hacelemminin
59. Ali KOÇ İsmail Çerkes Hacının
60. Ali KOÇ Paşa Hasiğin
61. Ali Asgar KOÇ İbrahim İncir
62. Ali Haydar KOÇ Haydar İncirin
63. Cafer KOÇ Hüseyin Hüsü
64. Çerin KOÇ Abidin Ağadöğn
65. Haceli KOÇ Eyüp Gılloğ
66. Hasan KOÇ Garip Hüsünün
67. Hasan KOÇ Hüseyin Polis Hüsü
68. Hüsniye KOÇ İbrahim İncir
69. İsmail KOÇ Abidin
70. İsmail KOÇ Hacı İmöğ
71. İsmail KOÇ Eyüp Gılloğ Ayıp
72. İsmail KOÇ Ahmet Gılığn
73. Kemal KOÇ Paşa Hasiğn
74. Kubilay KOÇ İsmail Ayıbın
75. Muhammet KOÇ Ahmet Gılığn
76. Mustafa KOÇ Hasan Cangılı
77. Paşa KOÇ Hasan Hasik
78. Turgay KOÇ İsmail Ayıp
79. Vahide KOÇ Ahmet Gılığn
80. Mehri KUTLU Cafer Ayıbın
81. Ali KUTLU Hasan Halilin
82. Ceyhan KUTLU Hasan Hacanın
83. Hasan KUTLU Halil Hacanın
84. Hüseyin KUTLU Hasan Halilin
85. Süleyman KUTLU Süleyman Hacagillerden
86. Mehmet OĞUZTÜRK Ali Emir Hiseyinin
87. Ali Rıza OKTAY Seyfi Polis İpşirin
88. Fatma OKTAY İpşir Polis İpşirin
89. Hamdi OKTAY Abuseyif Haydarın Oğlu
90. Zeynep OKTAY İpşir Polis İpşir
91. Hasan OKTAY Avni Farazanın
92. Haydar OKTAY Abuseyif Haydarın Oğlu
93. Hüsne OKTAY Hasan Hüseyin
94. İrfan OKTAY Seyfi Polis İpşirin
95. İsmail OKTAY Hamdi Haydarın
96. Ali Rıza OKTAY Seyfi İpşirin
97. Kemal OKTAY Avni Farazanın
98. Lale OKTAY Abidin Çolak
99. Muharrem OKTAY Hüseyin Culuk
100. 164. Özgür OKTAY Muharrem Culukların
101. Seyfi OKTAY İpşir Polis İpşir
102. Yeter OKTAY İpşir Polis İpşir
103. Yusuf OKTAY Avni Farazanın
104. Ozan ÖZEROL Süleyman Usta Hasan
105. Abdullah ÖZTÜRK Süleyman Şaşoğun
106. Ahmet ÖZTÜRK Efendi Vezik
107. Ali ÖZTÜRK Yusuf Dımışın
108. Ali ÖZTÜRK Mahmut
109. Fatoş ÖZTÜRK Hüseyin Dımışın
110. Görkem ÖZTÜRK Ateş Mustafanın
111. Hasan ÖZTÜRK Hüseyin Karelifin
112. Hasan ÖZTÜRK Abuseyif Abış
113. Haydar ÖZTÜRK Hüseyin Yemenin
114. Haydar ÖZTÜRK Hüseyin Dımışın
115. Hüseyin ÖZTÜRK Efendi Vezik
116. Hüseyin ÖZTÜRK Mehmet Başöğün
117. İsmail ÖZTÜRK Paşa Hasiğin
118. Mahmut ÖZTÜRK Abuseyif Yusubaanın
119. Mehmet ÖZTÜRK Başöğ Başöğün
120. Muhammet ÖZTÜRK Süleyman Şaşoğun
121. Mustafa ÖZTÜRK Süleyman (Mırdik)
122. Mustafa ÖZTÜRK Efendi Vezik
123. Mustafa ÖZTÜRK Ali Çürük Ali
124. Mustafa ÖZTÜRK Yusuf Kara Yusup
125. Mustafa ÖZTÜRK İsmail Paşanın
126. Naci ÖZTÜRK Hüseyin Alefendinin
127. Rıfat ÖZTÜRK Ali Katibali
128. Rıfat ÖZTÜRK İsmail Paşanın
129. Ruşen ÖZTÜRK Ahmet Veziğin
130. Tamam ÖZTÜRK Hüseyin Dımışın
131. Temel ÖZTÜRK Mustafa Mırdik
132. Yusuf ÖZTÜRK Abuseyif Yusubaanın
133. Yusuf ÖZTÜRK Hasan Yemennin
134. Zeynel ÖZTÜRK Yusuf Dımışın
135. Ailekber ŞAHİN Hüseyin İmamın
136. Gültekin ŞAHİN Hasan Senemin
137. Hüseyin ŞAHİN İmam Kara İmam
138. Süleyman ŞAHİN Hüseyin Senemin
139.Ünal ŞAHİN HÜSEYİN Hüseyin Fatma
140. Ali UÇAR İsmail İsgöğ
141. Bülent UÇAR Ali İsgöğün
142. Ercan UÇAR Yusuf Memenin
142. Nihat UÇAR Ali İsgöğün
144. Şener UÇAR Ali İsgöğün
145. Doğan UÇAR Mustafa Aboğun
146. Hasan UÇAR Hüseyin İsgöğün
147. Hüseyin UÇAR İsmail İsgöğ
148. İlyas UÇAR Mustafa Aboğun
149. Murtaza UÇAR Aziz Azzöğ
150. Hüseyin UÇAR Aziz Azzöğ
151. Mustafa UÇAR Abdullah Aboğ
152. Sedat UÇAR Ali Memenin
153.Ahmet YALÇIN Süleyman Topdede
154. Hüseyin YALÇIN Süleyman Topdede
155. Mahmut YALÇIN İsmail Fanının
156. Mehmet YALÇIN İsmail Fanının
157. Yusuf YALÇIN Süleyman Topdede
158. Abbas YILDIRIM Hüseyin Abışdede
159. Faruk YILDIRIM Ali Abışdede
160. Hakan YILDIRIM Abbas Abışdede
161. Hasan YILDIRIM Hüseyin Abışdede
162. Hüseyin YILDIRIM Abbas Abışdede
163. Metin YILDIRIM İbrahim Abışdede
164. Zeynel YILDIRIM Hasan Abışdede
165. Bülent YILMAZ Salman Haceli Dede
166. Burhanettin YILMAZ Haceli Hacelidede
Antalya’da Oturan Ballıkayalılar:11
1. Niyazi ATALAY Hüseyin Telöğ
2. Mustafa ÇELİK Mustafa Haççöğün
3. Erkan ERHAN Hüseyin Neföğün
4. Soner EROL Ali Duliseynin
5. Hüseyin KUTLU Cafer Ayıbın
6. Hatayi ÖZTÜRK Süleyman Şaşoğun
7. Hayati ÖZTÜRK Haydar Başöğün
8. Recep ŞAHİN İhsan Senemin
9. İbrahim YILDIRIM Hüseyin Abışdedenin
10. Ali Yusuf ÇELİK Hüseyin Alöğ
11. Seyfi ÇELİK Hüseyin Alöğ
Bursa’da Oturan Ballıkayalılar:8
1. Ali ÖZTÜRK İsmail Kariseynin
2. Elif ÖZTÜRK Hüseyin Kariseyn
3. Mustafa ÖZTÜRK İsmail Kariseynin
4. Ali Kemal ŞAHİN Hüseyin Senemnin
5. İsmail KOÇ Hüseyin Hacelemminin
6. Ali KOÇ İsmail Hacelemminin
7. Mustafa KOÇ İsmail Hacelemminin
8. Yüksel YALÇIN İbrahim Deliseynin
Çanakkale’de Oturan Ballıkayalılar:1
Hasan UÇAR Ali Hediyenin Hasanın
Denizli’de Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Hüseyin ÇELİK Mehmet Alöğün
İstanbul’da Oturan Ballıkayalılar:82
1. Cavidan AKBABA Abidin Ağbaba
2. Cafer ARI Hüseyin Emiriseyin
3. İlker ARI Cafer Emiriseynin
4. Muhammet ARI Hüseyin Emiriseyin
5. Hüseyin BAŞARAN Mustafa Aşığın
6. Mustafa BAŞARAN Yusuf Aşık Yusup
7. Selahattin BAŞARAN Mustafa Aşığın
8. Yusuf BAŞARAN Mustafa Aşığın
9. Alekber ÇELİK Hüseyin Alöğün
10. Ali ÇELİK Mehmet Alöğün
11. Devrim ÇELİK Hasan Alöğün Hiseynin
12. Hasan ÇELİK Hüseyin Alöğün
13. Hasan ÇELİK Mehmet Alöğün
14. Kazım ÇELİK Hüseyin Alöğün
15. Mehmet ÇELİK Mustaf Haççöğün
16. Taylan ÇELİK Hasan Alöğün
17. Ali Naci EROL İbrahim Külüğün
18. Cafer EROL İbrahim Külüğün
19. Halil EROL İbrahim Külüğün
20. Mustafa EROL İbrahim Külüğün
21. Yusuf EROL İbrahim Külüğün
22. Hüseyin FIRAT Abidin Küllöğün
23. Mustafa FIRAT Abidin Küllöğün
24. Abidin GÜNER Hacı Kapığranın
25. İbrahim GÜNER Hacı Kapığranın
26. Tuncay GÜNER Abidin Kapığranın
27. Tuncer GÜNER Abidin Hacıdellöğ
28. Erdal KOÇ Seyfi Deloğlanın
29. Erdinç KOÇ Haceli Köriseynin
30. Haceli KOÇ Garip Hüsünün
31. Haceli KOÇ Hüseyin Çerçinin
32. Hüseyin KOÇ Mustafa Çerkezin
33. İsmail KOÇ Mustafa Çerkezin
34. Seyfi KOÇ Abbas Deloğlan
35. Süleyman KOÇ Paşa Hasiğin
36. Erhan KOÇ Seyfi Deloğlanın
37. Erdal KOÇ Seyfi Deloğlanın
38. Cafer KOÇ Seyfi Deloğlanın
39. Bülent KÖSE Hüseyin Cacoğun
40. Elif KÖSE Hasan Cacoğ
41. 81. Ergül KÖSE İsmail/cacoğun
42. Ersin KÖSE İsmail/cacoğun
43. İsmail KÖSE Hasan Cacoğ
44. Abidin KUTLU Hüseyin Aşeyin
45. Ali KUTLU Süleyman Hacanın
46. Fatma KUTLU Hacı Hacaa
47. Hacı Ali KUTLU Cafer Ayıbın
48. Tansel KUTLU Ali Sağır Ali
49. Yusuf KUTLU Hacı Hacaa
50. Haydar OKTAY Hüseyin Culuk
51. Aysel ÖZTÜRK Abidin Eğirtmen
52. Alekber ÖZTÜRK Hasan Yemeninin
53. Ali ÖZTÜRK Süleyman Gariseynin
54. Aygül ÖZTÜRK Ali Alefendi
55. Ayhan ÖZTÜRK Yusuf Yemeninin
56. Birol ÖZTÜRK Abbas Eğitmen
57. Hasan ÖZTÜRK Süleyman Kör Sülü
58. Hasan ÖZTÜRK Haydar Yemenninin
59. Haydar ÖZTÜRK Başöğ Başöğün
60. Hüseyin ÖZTÜRK Süleyman Başöğün
61. İbrahim ÖZTÜRK Hasan Yemenninin
62. Muhammet ÖZTÜRK Hüseyin Yemenninin
63. Nurettin ÖZTÜRK Haydar Başöğün
64. Tasvir ÖZTÜRK Yusuf Yemennin
65. Serkan ÖZTÜRK Hüseyin Göğcülünün
66. Soner ÖZTÜRK Süleyman Başöğün
67. Yusuf ÖZTÜRK Efendi Vezik
68. Yusuf ÖZTÜRK Haydar Yemenninin
69. Garip UÇAR Ali Alicik
70. İbrahim UÇAR Ali Alicik
71. Paşa UÇAR İbrahim Aliciğn
72. Ali UÇAR İbrahim Aliciğn
73. Ali UÇAR Garip Aliciğn
74. Mehmet UÇAR Garip Aliciğn
75. Ali (Satı) YALÇIN Yusuf Ebilenin
76. Altan YALÇIN İbrahim Deliseyn
77. Erdal YALÇIN İbrahim Deliseyn
78. Hüseyin YALÇIN Süleyman Topdede
79. Haluk YILDIRIM İsmail Abışdedenin
80. İsmail YILDIRIM Ali Abışdedenin
81. Mustafa YILMAZ Minnet Polis
82. M. Sedat YILMAZ Mustafa Minnetin
İzmir’de Oturan Ballıkayalılar: 18
1. Kemal ÇELİK Abidin Mınmınoğun
2. Hasan FIRAT Ali Küllöğün
3. Abidin KOÇ Hacı Çerkez
4. Kemal KOÇ Abbas Çerçinin
5. Kemal KOÇ Seyfi Hasiğin
6. Seyfi (Fatma) KOÇ Hasan Hasik
7. Tumay KOÇ Abidin Çerkezin
8. Erdoğan KÖSE İsmail Cacoğun
9. Ali ÖZTÜRK Hacı Ali Hacelöğretmen
10. Hasan ÖZTÜRK Hacı Ali Hacelöğretmen
11. Hüseyin ÖZTÜRK Hacı Ali Hacelöğretmen
12. Sıdıka ÖZTÜRK Abidin Eğirtmenin
13. Zafer ÖZTÜRK Kemal Eğirtmenin
14. Abidin YALÇIN Süleyman Topdede
15. Alekber YALÇIN Ali Hasinin
16. Ali YALÇIN Hüseyin Deliseyn
17. Cafer YALÇIN Ali Hasinin
18. Kıymet YILMAZ Haceli Dede
Kocaeli’de Oturan Ballıkayalılar:1
1. Alekber KOÇ İbrahim İncir
Malatya’da Oturan Ballıkayalılar:40
1. Hüseyin ARI Hacı Osmanın
2. Musa ARI Murtaza Osmanın
3. Mustafa ARI Hüseyin Emirseyin
4. Abidin ATALAY Hüseyin Telöğün
5. Ali ÇAKIR Abidin Kürtasanın
6. Vahap ÇAKIR Cuma Kör abdılla
7. Rıza ÇAKIR Yusuf Meyreyin
8. Mehmet ÇELİK Ali Alöğ
9. Merdan ÇELİK Mustafa Mınmınoğun
10. Bayram FIRAT Ali Küllöğün
11. Yusuf FIRAT Cuma Cümük
12. Necdet GÜNER Abidin Karoğlan
13. Ali Asgar KOÇ Hüseyin Hacelemminin
14. Hasan KOÇ Abidin Cangılının
15. Hasan Basri KOÇ Hüseyin Medigöğün
16. Şadiye KOÇ Garip Medigöğün
17. Hüseyin KOÇ Ali Deloğlanın
18. Mustafa KOÇ Hacı Çerkez
19. Sultan KOÇ Hasan Gılıh
20. Yusuf KOÇ Abidin Cangılının
21. Abbas KÖSE Hasan Cacoğ
22. Timur OKTAY Muharrem Culukların
23. Vehbiye OĞUZTÜRK Emiriseyin
24. Sabriye ÖZTÜRK Abidin Gığış
25. Süleyman ÖZEROL Hasan Dıdının
26. Ali Naci ÖZTÜRK Hüseyin Kekeç
27. Başöğ ÖZTÜRK Süleyman Başöğün
28. Cafer ÖZTÜRK Hüseyin Kekeç
29. ÖZTÜRK Mahmut Başöğün
30. Zafer ÖZTÜRK Başöğ Başöğün
31. Hüseyin ŞAHİN Süleyman Usta
32. Yüksel ŞAHİN Cuma İmamdede
33. Adnan UÇAR İsmail Aynışanın
34. Ali UÇAR Hasan İsgöğün
35. Hasan UÇAR İsmail İsgöğ
36. Vahap UÇAR Aziz Azzöğ
37. Hüseyin YALÇIN Mehmet Fanının
38. Süleyman YALÇIN Mahmut Fanı
39. Kenan YILDIRIM Süleyman Abışdedenin
40. Süleyman YILDIRIM Ali Abışdedenin
Manisa’da Oturan Ballıkayalılar: 5
1. Aytekin KOÇ Bektaş Gılığın
2. Kibriye KOÇ Abidin Ağadöğ
3. Turgay KOÇ Bektaş Gılığın
4. Yüksel KOÇ Yusuf Gılığın
5. Ahmet ÖZTÜRK Hüseyin Gariseyin
Mersin’de Oturan Ballıkayalılar: 7
1. Ali ÇAKIR Yusuf Meyreyin
2. Erdal Koca ERDAL Ali Alöğ Dede
3. Fikret ÇELİK Erdal Koca Alöğün
4. Hikmet ÇELİK Erdal Koca Alöğün
5. İsmet ÇELİK Erdal Koca Alöğün
6. Timur FIRAT Hüseyin Küllöğün
7. Seyfi YALÇIN Süleyman Topdede
Muğla’da Oturan Ballıkayalılar: 2
1. Ali Asgar UÇAR Hasan İsgöğün
2. Erdoğan OKTAY Avni Farazanın
Sinop’ta Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Bayram BAŞARAN Yusuf Aşığın
Tekirdağ’da Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Yusuf ÖZEROL Hasan Dıdının
Van’da Oturan Ballıkayalılar: 1
Hüseyin Oktay Timur Culuk Hüseyin

 

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE OTURAN BALLIKAYALILAR

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Bilgehan YALÇIN Abidin Topdede
Almanya’da Oturan Ballıkayalılar: 30
1. Ali ARI Murtaza Osmanın
2. Burhan ÇELİK Mustafa Mınmınoğ
3. Ali ERCAN Hüseyin Çorlunun
4. Hasan ERCAN Hüseyin Çorlunun
5. İbrahim ERCAN Hüseyin Çorlunun
6. Mustafa FIRAT Ali Küllöğün
7. Müslüm GÜNER Eyüp Yuğlunun
8. Niyazi GÜNER Hüseyin Cin
9. Rıfat GÜNER Hacı Kapığranın
10. Metehan GÜNER ?
11. Ali KOCAMAN Hüseyin Kılıcali
12. Mustafa KOCAMAN Ali Kılıcali
13. İsmail KOÇ Hacı Çerkez
14. Mustafa KOÇ Hasan Ağadöğün
15. Kamber KUTLU Hacı Kamberin
16. Hasan KUTLU Kamber Hacaanın
17. Abdullah ÖZTÜRK İsmail Başöğün
18. Alekber ÖZTÜRK Abdullah Başöğün
19. Ali ÖZTÜRK Paşa Hoca
20. Ali ÖZTÜRK Abidin Eğirtmen
21. Ali Naci ÖZTÜRK Hüseyin Alefendi
22. Cafer ÖZTÜRK Süleyman Başöğ
23. Cengiz ÖZTÜRK Paşa Başöğ
24. Hüseyin ÖZTÜRK Ali Alefendinin
25. Süleyman ÖZTÜRK İsmail Başöğün
26. Yusuf ÖZTÜRK Süleyman Başöğü
27. Atilla YALÇIN İbrahim Deliseyn
28. Ayhan YALÇIN Süleyman Topdede
29. Hasan YALÇIN Mehmet Fanının
30. İbrahim YALÇIN Hüseyin Deliseyin
Avustralya’da Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Ahmet ÇELİK Erdal Koca Alöğün
Avusturya’da Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Hasan KOÇ Ali Deloğlanın
Hollanda’da Oturan Ballıkayalılar: 4
1. Erdal UÇAR Hüseyin Karelifin
2. Hüseyin UÇAR Hüseyin Karelifin
3. Serdar UÇAR Hüseyin Karelifin
4. Şenol UÇAR Hüseyin Karelifin
İngiltere’de Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Oktay KOÇ Hüseyin Hüsü
İsviçre’de Oturan Ballıkayalılar: 2
1. Muzaffer ÖZTÜRK Hüseyin Yeşil
2. Tahsin ÖZTÜRK Hüseyin Yeşil
Kazakistan’da Oturan Ballıkayalılar: 1
1. Deniz ÇELİK Hasan Alöğün Hiseynin
Kıbrıs’ta Oturan Ballıkayalılar: 2
1. Esin (Sırrı) FIRAT Cuma Cümük
2. Vedat FIRAT Sırrı Cümüğün