Mehmet Çelik

01.08.2013 11:27

MEHMET ÇELİK (1934-2012)

 

       

1934 yılında Hekimhan’ın Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Ali annesi Zeliha’dır. İlkokulu köyünde bitirdi. Köyünde çiftçilik yapmaya başladı.

Okumaya hevesi olduğundan daha çok dinsel konulardaki kitapları okumaya, yirmi yaşından itibaren şiir yazmaya başladı. Halen de yazıyor; Yunus Emre ve Nasrettin Hoca şiir yarışmalarında mansiyon kazandı.

“Geçmişten Günümüze Malatya Şairleri” kitabında yaşamöyküsü ve bazı şiirleri yer aldı (H. Kavruk-M. Özer, Malatya 2006, s.146; Tarafımdan verilmiştir)

Şah İbrahim Veli Ocağından olması itibariyle 32 yaşında iken dedelik yapmaya başladı. Aydın, Denizli, İzmir, Sivas, Tokat, Amasya, Ankara, İstanbul gibi illere -yakın zamanda Ardahan-Damalı köyüne- dedeliğe gitmektedir.
Çocuklarımı okutmak için 1975 de Malatya’ya göçtü ve dört çocuğunu da okuttu. Köyünde oturmakta iken kış dönem oğlu Hüseyin Çelik'in yanında iken 10 Mart 2012 tarihinde Denzikli'nin Dereçiftlik köyünde aramızdan ayırldı ve oraya defnedildi.  

Yayınlanmış Yapıtları:

1. Alevi Kaideleri ve Töreleri-Oniki Hizmet Yolu, 3.Baskı, İlhan Matbaası, Malatya 2009
2. Safeviler Tarihi ve Erdebil’den Gelen Gerçek Erenler, 2. Baskı, İlhan Matbaası/Malatya 2009
3. Hz. Peygamber’in Miraçı, İlhan Matbaası, Malatya 2009

Mezirme

Şah İbrahim dergâhıdır nazarı
Dertlilere derman olan Mezirme
Aşıklar arifler beyan pazarı
Şöhreti dillerde olan Mezirme

Karadirek nişan gerçek veliden
Severiz gerçeği canı gönülden
Aslımız geliyor o yüce soydan
Aslı nesli temiz olan Mezirme

Katar katar ziyaretçi geliyor
Koyun kuzu irfanında yeniyor
İnanıp gelenler şifa buluyor
Cansızlara canlar katan Mezirme

Atalar doğru yol süre gelmişler
Çevre yana rahmet nuru saçmışlar
Eli ele verip Hakkı bulmuşlar
İnsanlığa rehber olan Mezirme

Ballıkaya’sının balı akınca
Koyun kuzu yaylasına çıkınca
Gülü reyhan mor menekşe açınca
Burcu burcu gülü kokan Mezirme

Gevheri Yemenli kalem elinde
Arzuhal yazardı Hakkın yolunda
Sefil Mehmet der ki halkın dilinde
Dertlilere derman olan Mezirme

FOTO:  1. Ali UÇAR (2009)  2. Süleyman ÖZEROL (1994)